Styrd borrning
Framkomlighet i svåra miljöer

Miljövänligt

Minimala utsläpp, buller och inverkan på marken ger en hållbar lösning för att skapa framkomlighet.

Miljöpåverkan minskas genom att använda styrd borrning på platser där schakt inte är möjlig eller riskerar att inverka för mycket på naturen.

Flexibelt

Tack vare den flexibla tekniken går styrd borrning att styra horisontellt och vertikalt förbi vägar, vattendrag eller andra hinder.

Metoden medför framkomlighet i alla typer av marker.

Kostnadseffektivt

Hög kvalitet av förläggningen utan vägavstängningar, omflyttning av jordmassor som riskerar sättningar, olägenheter för omgivning och markåterställning ger en kostnadseffektiv förläggning. 

Styrd borrning

Styrd borrning är en metod att förlägga kanalisation när traditionell schakt inte är möjligt. 

Borrningen utförs i en kontrollerad horisontell kurva  under marken från startgrop till mottagargrop. 

Riktning och djup styrs och kontrolleras med mätinstrument under hela förloppet där man kan påverka riktning och djup.

Påverkan på marken är minimal och ger därmed liten markåterställning, metoden besparar ytskiktet på sträckan mellan start och slutet på borrningen.

Borrningen drar tillbaka kanalisationsrör av önskad dimension. Detta gör att du som beställare kan välja antal rör och storlek efter det behov som finns.

Styrd borrning

Så här funkar det

Så här funkar det

Pilothål

Först borras ett pilothål, när borrningen är framme byts borrhuvud mot en rymmare samt påkoppling av kanalisationsrör av vald dimension.

Rymmare

Rymmaren dras tillbaka genom pilothålet för att vidga och stabilisera hålet samt dra tillbaka kanalisationen.

Protokoll

När rymmaren är tillbaka så är förläggningen på plats. All dokumentation om borrningen lämnas över.

Ett axplock från våra projekt

Ta en titt hur det kan se ut i verkligheten

Om oss

JS Drilling Solutions AB är specialister på styrd borrning och har lång erfarenhet inom entreprenadbranschen. 

Vi ansvar för hela eller delar av uppdraget, allt från små till stora projekt. Från behov, konsultation och kravställning till färdigställande, dokumentation och överlämning kan vi bistå i hela värdekedjan.

Vi erbjuder styrd borrning med AT (SBR) och JT samt via samarbetspartners jordraket. Vår grundfilosofi är att alltid leverera projekt av hög kvalité i nära samarbete med beställare. Vi följer därför gärna med redan vid projektering för att ge borrningen bästa möjliga förutsättningar samt spara tid och pengar för dig som beställare. 

Vi har utbildning och yrkesbeyrkesbevis för grävmaskin, grävlastare, hjullastare samt ESA 14, EBR, KJ 41, Robust Fiber och arbete på väg.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om JS Drilling och vad vi kan tillföra er.

Christian Jonsson

Projektledare

Christian har en bakgrund inom militär och polis. Han rekryterades till projektledare inom entreprenadbranschen och fiber/el där han blev kvar. Vilket ledde vidare till JS.

Daniel Selggren

Arbetsledare

Daniel har lång erfarenhet och djup kunskap inom entreprenad. Han har både som egen och anställd utfört uppdrag inom fibergrävning, elkabel, husgrunder, dräneringar, va-arbeten, vindparker, plattläggning och projektledning. 

Kontakta oss

060-61 66 47

Address Kompanivägen 11, 852 38 Sundsvall

Email info@jsdrilling.se