Styrd borrning i mark och berg


Flexibelt

Styrd borrning går att styra horisontellt och vertikalt förbi hinder som t.ex. vägar eller vattendrag.

Miljövänligt

Miljöpåverkan minskas genom att använda styrd borrning på platser där shakt inte är möjlig eller riskerar att inverka för mycket på naturen.

Kostnadseffektivt

Lägre kostnader på knepiga platser och med mindre markåterställning i komplicerade miljöer.