Styrd borrning

Styrd borrning är en metod att förlägga kanalisation när traditionell schakt inte är möjligt. En kostnadseffektiv och säker förläggningsmetod.

Borrningen utförs i en kontrollerad horisontell kurva där man går under väg, vattendrag eller annat hinder. Borrningen styrs och kontrolleras med mätinstrument under hela förloppet där man kan påverka riktning och djup.

När borrningen är framme, kallat pilothål, byts borrhuvud mot en rymmare följt av kanalisationsrör av vald dimension och dras tillbaka.

Styrd borrning är kostnadseffektivt och besparar ytskiktet på sträckan mellan start och slutet på borrningen.